Longines-FEI-European-Championships-Rotterdam-2019-Volle-tribunes-en-pers-aan-het-werk-5

Huisregels

Met het betreden van het evenemententerrein geeft een ieder aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de volgende huisregel:

 • Een ieder die het evenemententerrein en de bij behorende gebieden betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs of accreditatie.
 • Het betreden van het terrein is voor eigen risico, de organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers / deelnemers / medewerkers / vrijwilligers zelf.
 • Indien gevraagd, ben je verplicht een geldig identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiekaart) te tonen.
 • Fietsen/scooters zijn niet toegestaan op het terrein maar moeten worden achtergelaten bij de daartoe aangewezen plekken.
 • Bezoekers onder duidelijke invloed van alcohol en/of verdovende middelen zal de toegang tot het terrein onverbiddelijk worden geweigerd.
 • De opvang van zoekgeraakte kinderen bevindt zich bij de EHBO-post.
 • Aanwijzingen van organisatie en medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is verboden mee te nemen: glas, blik, slag/stoot/steek/vuurwapens (of voorwerpen die daarvoor in aanmerking komen), verdovende middelen.
 • Fototoestellen mogen bij ons gewoon het terrein op om gebruikt te worden zonder gebruik van flits, maar... “selfie sticks” zijn niet toegestaan omdat het zicht van de andere bezoekers zo optimaal mogelijk moet blijven.
 • Tassen, rugzakken en dergelijke kunnen door de beveiliging worden gecontroleerd op aanwezigheid van dergelijke voorwerpen.
 • Het is mogelijk dat er wordt gefouilleerd op het terrein als de organisatie dit in het kader van de openbare orde en veiligheid nodig acht.
 • Alle tijdens het evenement genomen foto's zijn rechten vrij en ten behoeve van promotie van het Longines FEI European Championships Rotterdam2019, voor commerciële doeleinden mag het alleen met toestemming van de organisatie.
 • Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen. Ben je jonger dan 25 dan kun je alleen alcohol nuttigen, na het tonen van een geldig identificatie bewijs.
 • Roken is niet toegestaan in de tenten en op de tribunes.
 • Honden worden op het terrein niet toegelaten.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en te sampelen rondom of op het terrein.
 • Houd bij het verlaten rekening met de omwonenden, het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.

Indien men zich hieraan niet wenst te houden, kan men toegang geweigerd worden of dient men het terrein te verlaten.

Connected by Horsepower
Watch live and on demand