FEI European Championships Werkenalseenpaard Speciaal Onderwijs

Speciaal Onderwijs - Werken als een Paard

In schooljaar 2016/2017 heeft de Stichting Trustfonds Hippische Alliantie een pilot programma georganiseerd om kinderen van het Speciaal Onderwijs de kans te bieden om eens per week een uur les te krijgen bij Rijvereniging De Hazelaar. Na het succes van deze pilot is dit programma verder uitgebreid en zijn de lessen bij Rijvereniging De Hazelaar voor 2 groepen van St. Mattheusschool sinds schooljaar 2016/2017 een vast onderdeel geworden van hun lespakket.


Werken als een Paard richt zich vooral op kinderen in de regio Rotterdam die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Werken als een Paard is (na een gesprek met burgemeester Aboutaleb) in 2013 begonnen als een vakantieschool project, maar het project heeft inmiddels drie onderdelen (zie www.werkenalseenpaard.nl). Rode lijn in de projecten is: als je werkt als een paard kun je veel bereiken (ook met een beperking).

Doel van het project ‘Werken als een Paard, Speciaal Onderwijs’ is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit het speciaal onderwijs en kinderdagcentrum door training met inzet van paarden. De meervoudige handicap bestaat meestal uit autisme, gedragsproblemen en/of functioneren op een lager niveau (IQ soms minder dan 35). De kinderen hebben ook allemaal moeite met zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. De leeftijd van de kinderen is 6-15 jaar.

Vanaf januari 2019 start in het kader van de EK’s een nieuwe groep vanuit Kinderdagcentrum Huize Thomas.

Opzet programma:
Vijf kinderen met diverse beperkingen van Huize Thomas komen met begeleiding vanuit het kinderdagcentrum een heel jaar lang eenmaal per week op donderdagochtend naar Rijvereniging De Hazelaar (met uitzondering van de schoolvakanties).

De lessen duren ongeveer één uur en hebben een vast begin-, en eindritueel. Veel kinderen hebben baat bij duidelijkheid, voorspelbaarheid en herhaling. De begeleiders van Huize Thomas maken voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan, waar tijdens de training aan gewerkt wordt. Begeleiders van Huize Thomas en instructeurs van Rijvereniging De Hazelaar hebben regelmatig overleg over de lesopbouw en de gestelde leerdoelen. Huize Thomas heeft de training van de kinderen tijdens het ‘Werken als een Paard’ project onderdeel van het programma gemaakt.

Voorbeelden van leerdoelen voor de kinderen zijn: zelfstandig een opdracht uitvoeren, zelf om hulp vragen, objecten en dieren benoemen, het aaien van dieren zoals paarden en honden, het accepteren van instructies, een hand geven bij aankomst en vertrek en iemand aankijken als er tegen hem/haar gepraat wordt.

Op het paard zitten of paardrijden is in de regel onderdeel van de training, maar daar wordt langzaam naar toegewerkt. Het in contact komen met de paarden (of andere dieren) of naast de paarden lopen is voor sommige kinderen al een hele opgave. De training kan ook voor een deel bestaan uit het spelen met zand, stro of hooi en het verzorgen van de paarden.

Aan het einde van het jaar is er een feestelijke bijeenkomst waar de kinderen een diploma krijgen uitgereikt. Hier worden de ouders van de kinderen ook voor uitgenodigd.

Het programma loopt gedurende het gehele jaar. De Stichting CHIO Rotterdam en Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam zijn er voorstander van om het programma meerjarig aan te bieden. Daardoor kunnen scholen het project onderdeel laten uitmaken van hun lesprogramma, kunnen sommige kinderen meerdere jaren aan het programma deelnemen en is de training voor de kinderen het meest effectief.

Datum:
Het programma vindt vanaf januari 2019 t/m december 2020 plaats.

Organisatie:
De organisatie van de lessen ligt grotendeels in handen van de instructeurs van Rijvereniging De Hazelaar en de begeleiders van Huize Thomas. Huize Thomas zorgt voor ten minste twee begeleiders voor de kinderen en vanuit de Hazelaar wordt er een grote groep vrijwilligers voor het project ingezet. Er zijn veel vrijwilligers nodig omdat sommige kinderen gedurende de hele les twee of meer begeleiders nodig hebben. De Stichting CHIO Rotterdam zorgt voor de coördinatie en organiseert regelmatig vergaderingen met het projectteam, waar ook vertegenwoordigers van Huize Thomas en Rijvereniging de Hazelaar in zitten.

Partners:
De huidige partners die samenwerken om dit project mogelijk te maken zijn Rijvereniging De Hazelaar, Kinderdagcentrum Huize Thomas en Ministerie van VWS.

Huize Thomas is een kinderdagcentrum en beidt gespecialiseerde dagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking in de leeftijd van 6 tot 15 jaar. Het dagelijks leven op Huize Thomas bestaat uit een combinatie van zorg/behandeling, onderwijs en opvoeding. Er is veel aandacht voor ontwikkeling, lichamelijke verzorging, zelfredzaamheid, beweging en spraak. Het uitgangspunt is dat ieder kind de mogelijkheid heeft zich te kunnen ontwikkelen en beschikt over leermogelijkheden (https://www.lievegoed.nl/huizethomas/).

Rijvereniging De Hazelaar is geen doorsnee rijvereniging. De rijvereniging is gespecialiseerd in het begeleiden van mindervalide ruiters. De locatie is hiervoor volledig aangepast en is rolstoeltoegankelijk. Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van integratie tussen valide ruiters en ruiters met een beperking. (http://www.manegedehazelaar.nl/).

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Connected by Horsepower

Wist je dat?

De Nederlandse Para-Dressuurruiters wonnen maar liefst 9 medailles tijdens de afgelopen Wereldruiterspelen
Lees meer