Chio Dag 1 21 06 18  Dsa5911

Port Club

Rotterdamse bedrijven die actief zijn binnen de maritieme & offshore branche vormen de leden van de CHIO Port Club Rotterdam (CPCR). Zij dragen de paardensport in het algemeen, de EK’s en het CHIO Rotterdam in bijzonder, een warm hart toe. De CPCR is dan ook één van de Legacy Partners.

Connected by Horsepower
De CPCR is een (zakelijk) platform dat de haven en de stad via de paardensport met elkaar verbindt, maar dat bovendien bedrijven en personen aan elkaar verbindt. Het zakelijke netwerk is primair lokaal actief, maar heeft door het karakter van de EK’s/het CHIO Rotterdam en de aard van de aangesloten bedrijven zeker ook regionale, nationale en zelfs internationale verbindingen. Daarbij is het opbouwen van een sterke band met bedrijven uit andere (internationale) havensteden natuurlijk een logische doelstelling en bovendien zakelijk gezien zeer interessant.

Om er voor te zorgen dat de leden niet alleen tijdens het evenement, maar ook daarbuiten profijt hebben van dit zakelijke netwerk is er een 12-maandenkalender opgesteld. Deze kalender bestaat uit bijeenkomsten die exclusief georganiseerd worden voor de leden van de CPCR en bijeenkomsten die aansluiten bij andere haven gerelateerde initiatieven in Rotterdam. Dit in samenwerking met Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Port Promotion Council en Deltalinqs.

De CPCR heeft een eigen stuurgroep, deze groep bestaat uit:
- Peter Goedvolk (voorzitter), Count Companies
- Pieter Baan, ING Rotterdam
- Keesjan Cordia, Invaco
- Jeanette Baljeu, Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
- Fons Bogaers, Progeco Holland
- Peter Loef, Beequip
- Jasper Nagtegaal, ContainerWeight
- Bas Janssen, Deltalinqs
- Ruud Maaskant, Jordex Shipping & Forwarding
- Roderick Post, Post & Co. BV
- Albert Straatman, Rotterdam Port Promotion Council

Bijeenkomsten door het jaar heen
Tijdens de EK’s is er een speciale ontvangst voor de leden van de CHIO Port Club Rotterdam. Daarnaast zijn er gedurende het jaar meerdere momenten gerelateerd aan de EK’s waarop de leden bij elkaar komen.

Interesse of meer weten?
Lid worden van dit interessante zakelijke netwerk of meer informatie? Neem dan contact op met Carla Collewijn via ccollewijn@chio.nl of bel naar 010-4528900.

Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam en de CHIO Port Club Rotterdam
De CHIO Port Club Rotterdam steunt het Trustfonds van de “Hippische Alliantie Rotterdam”. Onder de naam Hippische Alliantie Rotterdam zijn het CHIO Rotterdam (topsport), de “Rotterdamsche Manège” (breedtesport) en manege “De Hazelaar” (een manege voor gehandicapte ruiters) een partnership aangegaan om elkaar én de paardensport in Nederland te versterken en om gezamenlijk een sociaal programma met activiteiten van algemeen nut te ontwikkelen. Het Trustfonds van de Hippische Alliantie Rotterdam ondersteunt de activiteiten van algemeen nut door het werven van fondsen. Voor meer informatie: www.stichtingtrustfonds-har.nl